English / Català / Caslellano

English
The Solidarity Park project wants your participation to help the project grow. We are having a period of reflection and generating new ideas. Thank you for helping by taking the time to complete this short form. We hope you will join us on Saturday 16 July at 18.00 (BCN time) where we will have an open forum to discuss the reflections and ideas for the project and future festivals.

Català

El projecte del Solidarity Park vol comptar amb la teva participació per a fer créixer el projecte. Estem en un període de reflexió i de generació de noves idees. Gràcies per ajudar-nos dedicant el teu temps a completar aquest breu formulari. Esperem que t’uneixis a nosaltres el dissabte 16 de juliol a les 18h (hora de BCN) on tindrem un fòrum obert per a debatre les reflexions i idees per al projecte i els futurs festivals.

Caslellano

El proyecto del Solidarity Park quiere contar con tu participación para hacer crecer el proyecto. Estamos en un periodo de reflexión y de generación de nuevas ideas. Gracias por ayudarnos dedicando tu tiempo a completar este breve formulario. Esperamos que te unas a nosotros el sábado 16 de julio a las 18h (hora de Barcelona) donde tendremos un foro abierto para debatir las reflexiones e ideas para el proyecto y los futuros festivales.