English, català and Castellano

ENG – At this year’s festival there will be Concerts, the launch of a new music album, exhibitions, theatre, book presentations, performances, murals, debates, re-enactments, choir singing, food, activities by students and an inauguration of last year’s student work that will be added to the Solidarity Park monument. There will be visitors from across the world, but we also plan to record and live stream events. On this page there will be updates and news of everything that is happening. The full programme will go up on Solidaritypark.com in May.

For updates and more information visit Facebook event page


CAT – En el festival d’aquest any hi haurà concerts, el llançament d’un nou àlbum de música, exposicions, teatre, presentacions de llibres, performances, murals, debats, recreacions, cants corals, menjar, activitats dels estudiants i una inauguració del treball dels estudiants de l’any passat que s’afegjrà al monument del Solidarity Park. Hi haurà visitants de tot el món, però també tenim previst gravar i transmetre esdeveniments en directe. En aquesta pàgina hi haurà actualitzacions i notícies de tot el que està passant. El programa complet es podrà consultar al web www.SolidarityPark.com durant el mes de maig.

Les notícies freqüents van a la pàgina d'esdeveniments de Facebook

CAST – En el festival de este año habrá conciertos, el lanzamiento de un nuevo álbum de música, exposiciones, teatro, presentaciones de libros, performances, murales, debates, recreaciones, cantos corales, comida, actividades de los estudiantes y una inauguración del trabajo de los estudiantes del año pasado que se añadirá al monumento Solidarity Park. Habrá visitantes de todo el mundo, pero también tenemos previsto grabar y retransmitir en directo los actos. En esta página habrá actualizaciones y noticias de todo lo que ocurra. El programa completo se publicará en el sitio web www.SolidarityPark.com en mayo

Actualizaciones frecuentes en la página del evento en Facebook