Solidarity Park

Memorial campaign for International Brigadistas of the Ciudad de Barcelona

Skapandet av en internationell konstfestival för att bekämpa extremhögern

Catalan / Spanish / Deutsch /

Solidarity Park är ett monument till minne av de frivilliga i Internationella brigaderna ombord på Ciudad de Barcelona, ett skepp som sänktes av fascister 1937 under spanska inbördeskriget. Under de senaste fem åren har vi skapat ett internationellt gemensamhetssprojekt som har byggt upp ett monument för denna viktiga historiska händelse i Malgrat de Mar. Original Aims: A project of unity (på engelska)

Tusentals personer har deltagit i ett projekt där vi har fört internationella och lokala gemenskaper samman, involverat skolelever och använt konst och deltagande som metod för att skapa ett levande minne. The story so far of Solidarity Park (på engelska)

Vi bygger nu vidare, utifrån den grund vi har lagt, för att fortsätta föra artister, unga människor och olika gemenskaper samman i utvecklandet av årlig Solidarity Park International Arts Festival. En festival som inte bara minns den roll som de Internationella brigaderna spelade utan även förenar oss idag i kampen mot extremhögern.

Vi behöver din hjälp för att få detta att hända!

Enighet ger styrka – en folkets festival

Solidarity Park har förenat sig med en förening till minne av de spanienfrivilliga, Amical de les Brigades Internacionals i Katalonien, teaterbolaget La Voz Ahogada samt en förening för tidigare fångar under Franco-diktaturen, Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme. Tillsammans planerar vi att förena oss med våra anhängare världen över samt med andra föreningar, konstutövare, politiska organisationer, fackföreningar och enskilda för att skapa denna festival. Vi vill bjuda er, du som individ och din grupp, att ansluta till projektet och stödja oss.

För att skapa en sådan festival behövs en professionell verksamhet och en armé av aktivister. Unde de senaste åren har vi arbetat som ett lag av volontärer, och detta kommer fortsätta, men vi behöver utveckla ett organiserande lag bestående av fyra personer som kan börja med att viga en dag och i veckan åt att utveckla festivalen. Vi håller också möten varje månad (på engelska-spanska) för alla som vill göra sin del i utformandet av festivalen.

Solidarity Park:s ledord är deltagande, så detta kommer inte att hända utan dig och er. Vi vill att festivalen ska vara interaktiv och ledas av vardagskonstnärer, för att värdesätta det kreativa arbeta som kommer från våra lokala gemenskaper och sprida arbetat världen över.

Våra huvudsyften är:

Att skapa en årlig internationell konstfestival i Katalonien som ett nav för kampen mot extremhögern idag

Att hålla historien om de Internationella brigaderna vid liv

Att organisera och sammanlänka konstutövare, lokala och internationella gemenskaper

Att sprida Solidarity parks skolprojekt och lära historien om de spanienfrivilliga/”brigadisterna” till en ny generation

Att skapa den ekonomiska och organisatoriska grund som är nödvändig för att kunna genomföra ovanstående målsättningar och bygga upp en årlig enhetsfestival

Vår handlingsplan:

Maj 2021 – Onlinefestival med live-evenemang

Juni till september 2021 – Konstframträdanden online varje vecka

Oktober 2021 – ett liveframträdande i form av en minifestival vid monument, som även sänds online

Maj 2022 – den första upplagan av Solidarity Park International Arts Festival. Internationell invigning av monumentet (förutsatt att covid-situationen tillåter detta

Därför behöver vi dina pengar

Vi vill betala fyra personer till att arbeta en dag i veckan med att utveckla festivalen, planera regelbundna evenemang, samla in pengar och skapa den nödvändiga professionella infrastrukturen för projektet.

Vi vill skapa ett livesänt, interaktivt och internationellt präglat evenemang i oktober på årsdagen av när de Internationella brigaderna gav sig av från Spanen. För detta krävs att vi kan anställa människor och hyra utrustning.

Vi vill utöka våra sociala medier, kvalitén på våra videoproduktioner och få ökad publicitet runt om i världen, på ett stort antal språk.

Vi hoppas att pengarna vi får in också kompletteras av bidrag och stipendier. Som förening kommer vi få våra räkenskaper granskade utifrån lagliga skyldigheter. Vi kommer presentera uppdateringar varje månad under våra samlingar och ha en öppen och transparent policy.

Du kan donera på två sätt, på vår insamlingssida eller genom Paypal

Vi har också förmåner för att uppmuntra dig att donera pengar:

Enskild anslutning – Alla som donerar 10 euro eller mer per år blir också medlemmar i Solidarity Park i ett år. Du kan delta på möten och utforma projektet. Du läggs till i mejllistan och får löpande information om alla aktiviteter.

Gruppanslutning – Om din organisation donerar mer än 50 euro kan din organisation få representation på möten, lägga till sina logga på projekt och bli en officiell festival-stödjare. Din organisation kommer också få 10 knappar och få löpande information om alla aktiviteter från mejllista.

Utöver detta kommer särskild presenter att skänkas till för särskilda typer av donationer på vår insamlingssida. Vi kommer återkomma med nya erbjudanden som läggs upp på våra sociala medier. Några exempel:

15 euro: Fem Solidarity Park-knappar samt medlemskap

25 euro: Solidary Park-t-shirt och medlemskap (kommer snart)

25 euro: Tryckta bilder som har donerats av konstnärer som stödjer oss

35 euro: Böcker och medlemskap

120 euro: En alabasterskulptur och medlemskap

Om du vill skänka pengar men inte bli medlem, kontakta oss!

Här hittar du mer information:

Hemsida – www.Solidaritypark.com

Anslut till vår mejllista– http://eepurl.com/huYsHn

Kontakta oss på mejl – Ciudadbcn37@gmail.com

Facebook-sida – https://www.facebook.com/Solidaritypark

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCJ-0bF_up-NPaUTF7f8-qyA

Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/solidaritypark1937 

Twitter – https://twitter.com/solidarity1937

Instagram – https://www.instagram.com/solidarity_park/otos and videos

AMICAL https://amicalbrigadesinternacionals.wordpress.com/

ACEPF https://expresospoliticsdelfranquisme.com/

%d bloggers like this: